پايه دوم ابتدايي

وبلاگ آموزشی پایه دوم دبستان دخترانه راهيان صادق

 

درس  :   علـوم                         كلاس : دوم                                     موضوع : گل – ميوه – دانه                                               تاريخ :

انتظارات  معلم  از دانش آموز

گــروه       

 

 

 

 

 

 

1- براي كسب اطاعاتي در مورد گياهان علاقه مند مي شود

 

2- با جمع آوري اطلاعات نقش اصلي گل در گياه را مي داند0

 

3- از طريق مشاهده نقش  ميوه در گياه را مي داند 0

 

4- با انجام فعاليت ها يي فرآيند تبديل گل به ميوه را مشاهده مي كند .

 

5- دانش آموزان علاوه بر طبقه بندي كردن ميوه ها به ميوه هاي يك دانه اي وچنددانه اي پي مي برندكه دانه درون ميوه تشكيل مي شود.

 

6- با مشاهده دانه مي تواند دانه هاي يك قسمتي و

دو قسمتي را ازيكديگر تشخيص دهد .

 

7- دانش آموزان قسمت هاي مختلف يك دانه را بيان مي كند .

 

8- مراحل رويش و رشد دانه را بيان مي كند .

 

9- دانه ها را از نظر رنگ ، شكل و اندازه با يكديگر مقايسه نموده و تفاوت ها وشباهت هاي آن ها را بيان مي كند .

 

10- به كمك نقاشي مراحل رشد دانه از خاك را نشان مي دهد

 

11- به مشاهده دقيق علاقه مند مي شود .

 

12- به كاشت،حفظ ونگهداري گياهان  علاقه نشان مي دهد .

 

13- نسبت به كار گروهي علاقه مند  مي  شود .

 

14- به تو ضيحات  ديگران گوش  فرا  مي دهد .

 

 

 

 

 

 

مقياس  :                              د  =  در حد انتظار                          ن  = نزديك به انتظار                        ا  = احتياج به تلاش بيشتر

پيشنهاد معلم :

 

 

 

 

 

نام و امضاء معلم – شهربانو علائي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:19  توسط شهر بانو علايي  | 

 

هر چيز در جهان دو بار خلق مي شود: اول در ذهن آدمي ودوم در دنياي بيرون .

 

 

پس:

 

 

منتظر بمان                                              اما معطل نشو

 

تامل كن                                                  اما توقف نكن

 

قاطع باش                                                اما لجباز نباش

 

صريح باش                                               اما گستاخ نباش

 

بگو آري                                                  اما نگو حتما

 

بگو نه                                                     اما نگو هرگز

 

 

 

چرا از روي غلط ها چند بار بنويسيم؟

پس بهتر است چنين جدولي در دفتر املا دانش آموزان رسم كنيم البته اين روش براي پايه سوم به بالا مناسب  است .

 

 

 

شكل غلط كلمه

شكل صحيح كلمه

معني كلمه

هم خانواده

مخالف

حروف كلمه

ضرور

حضور

حاضر بودن

حضرت-حاضر

غياب

ح ض ور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 8:55  توسط شهر بانو علايي  | 

معرفي رقم

 اهداف:

1-    كو چك ترين وبزرگ ترين عدد دو رقمي را  مي شنا سد .

 

2-    عدد هاي يك رقمي را از دو رقمي تشخيص مي دهد .

 

3-    اعداددورقمی را که رقم های آنها مثل هم است مي نويسد .

 

4-    با توجه به اعداد دو رقمی رقم های آن را تفکیک کرده ونام مي برد .

 

5-    با کوچکترین وبزرگترین عددهای یک رقمی (۰و۹)عددی دو رقمی مي نوسید .

 

روش تدريس

 

ابتدا شماره بچه ها را (شماره ي دفتر نمره) تك تك پرسيدم يك رقمي ها را در يك طرف و دو رقمي ها را در طرف ديگر نوشتم

 

بعد از بچه ها  خواستم  اين دو رديف اعداد را با هم مقايسه كنند0  بعد به هر گروه  كارتي كه درست كردم دادم  يك در ميان به گروها  كارت

 

يك رقمي ودو رقمي دادم واز گروها خواستم  اعداد كارت ها را بگويند ومن در تخته نوشتم  بعد كارت ها را عوض كردم  ودوباره از بچه ها

 

خواستم  مقايسه كنند 0بعد كوچك ترين و بزرگ ترين عدد يك رقمي ودو رقمي را ياد دادم0بعد چندين اعداد يك ودو رقمي را نوشتم و تمرين شد0

 

در آخر آزمون عملكردي  كه در وب هست دادم0

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 1:16  توسط شهر بانو علايي  | 

آزمون عملكردي

 

 

 

 

1- عدد ۸۶ چند رقم دارد ؟...............رقم های آن را نام ببر........ با این رقم ها یک عدد دورقمی دیگر بنویس ...........

 

2- با  بزرگ ترین عدد یک رقمی وکوچک ترین عدد یک رقمی عدد دو رقمی بنويسيد     .............

 

آيا با اين دو عدد مي توانيد عدد دو رقمي ديگري هم بنويسيد؟   ...........

 

3 – بزرگ ترین عدد دو رقمی راکه رقم های آن مثل هم نیستند را بنویس   ............

 

4 - یک عدد دو رقمی بنویس که رقم یکی آن ۰ وده تایی آن ۸باشد    ............

 

5 – كو چك ترين وبزرگ ترين عدد دو رقمي را بنويسيد.   ..............           ..............

 

6 -  يك عدد دو رقمي بنويسيد كه هردو رقم آن از 8 بزرگ تر باشد.   ..............

 

7- دو عدد دو رقمي مثل هم بنويسيد.   ..............     ..............                                          

                                                                                                                                   خسته نباشيد

                                                                                                                                                         

اهداف

1-    كو چك ترين وبزرگ ترين عدد دو رقمي را  مي شنا سد .

 

2-    عدد هاي يك رقمي را از دو رقمي تشخيص مي دهد .

 

3-    اعداددورقمی را که رقم های آنها مثل هم است مي نويسد .

 

4-    با توجه به اعداد دو رقمی رقم های آن را تفکیک کرده ونام مي برد .

 

5-    با کوچکترین وبزرگترین عددهای یک رقمی (۰و۹)عددی دو رقمی مي نوسید .

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  آموزگار پايه دوم 2

                                                                                                                                                  علائي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۸۸ساعت 20:46  توسط شهر بانو علايي  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

 

من تازه وبلاگ نویسی رو آغاز کردم امیدوارم با کمک دوستان موفق بشم

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مهر ۱۳۸۸ساعت 18:16  توسط شهر بانو علايي  |