پايه دوم ابتدايي

وبلاگ آموزشی پایه دوم دبستان دخترانه راهيان صادق

آزمون عملكردي

 

 

 

 

1- عدد ۸۶ چند رقم دارد ؟...............رقم های آن را نام ببر........ با این رقم ها یک عدد دورقمی دیگر بنویس ...........

 

2- با  بزرگ ترین عدد یک رقمی وکوچک ترین عدد یک رقمی عدد دو رقمی بنويسيد     .............

 

آيا با اين دو عدد مي توانيد عدد دو رقمي ديگري هم بنويسيد؟   ...........

 

3 – بزرگ ترین عدد دو رقمی راکه رقم های آن مثل هم نیستند را بنویس   ............

 

4 - یک عدد دو رقمی بنویس که رقم یکی آن ۰ وده تایی آن ۸باشد    ............

 

5 – كو چك ترين وبزرگ ترين عدد دو رقمي را بنويسيد.   ..............           ..............

 

6 -  يك عدد دو رقمي بنويسيد كه هردو رقم آن از 8 بزرگ تر باشد.   ..............

 

7- دو عدد دو رقمي مثل هم بنويسيد.   ..............     ..............                                          

                                                                                                                                   خسته نباشيد

                                                                                                                                                         

اهداف

1-    كو چك ترين وبزرگ ترين عدد دو رقمي را  مي شنا سد .

 

2-    عدد هاي يك رقمي را از دو رقمي تشخيص مي دهد .

 

3-    اعداددورقمی را که رقم های آنها مثل هم است مي نويسد .

 

4-    با توجه به اعداد دو رقمی رقم های آن را تفکیک کرده ونام مي برد .

 

5-    با کوچکترین وبزرگترین عددهای یک رقمی (۰و۹)عددی دو رقمی مي نوسید .

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  آموزگار پايه دوم 2

                                                                                                                                                  علائي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۸۸ساعت 20:46  توسط شهر بانو علايي  |