پايه دوم ابتدايي

وبلاگ آموزشی پایه دوم دبستان دخترانه راهيان صادق

 

درس  :   علـوم                         كلاس : دوم                                     موضوع : گل – ميوه – دانه                                               تاريخ :

انتظارات  معلم  از دانش آموز

گــروه       

 

 

 

 

 

 

1- براي كسب اطاعاتي در مورد گياهان علاقه مند مي شود

 

2- با جمع آوري اطلاعات نقش اصلي گل در گياه را مي داند0

 

3- از طريق مشاهده نقش  ميوه در گياه را مي داند 0

 

4- با انجام فعاليت ها يي فرآيند تبديل گل به ميوه را مشاهده مي كند .

 

5- دانش آموزان علاوه بر طبقه بندي كردن ميوه ها به ميوه هاي يك دانه اي وچنددانه اي پي مي برندكه دانه درون ميوه تشكيل مي شود.

 

6- با مشاهده دانه مي تواند دانه هاي يك قسمتي و

دو قسمتي را ازيكديگر تشخيص دهد .

 

7- دانش آموزان قسمت هاي مختلف يك دانه را بيان مي كند .

 

8- مراحل رويش و رشد دانه را بيان مي كند .

 

9- دانه ها را از نظر رنگ ، شكل و اندازه با يكديگر مقايسه نموده و تفاوت ها وشباهت هاي آن ها را بيان مي كند .

 

10- به كمك نقاشي مراحل رشد دانه از خاك را نشان مي دهد

 

11- به مشاهده دقيق علاقه مند مي شود .

 

12- به كاشت،حفظ ونگهداري گياهان  علاقه نشان مي دهد .

 

13- نسبت به كار گروهي علاقه مند  مي  شود .

 

14- به تو ضيحات  ديگران گوش  فرا  مي دهد .

 

 

 

 

 

 

مقياس  :                              د  =  در حد انتظار                          ن  = نزديك به انتظار                        ا  = احتياج به تلاش بيشتر

پيشنهاد معلم :

 

 

 

 

 

نام و امضاء معلم – شهربانو علائي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:19  توسط شهر بانو علايي  |